NEW MENU BY HEADINGS BY COMPANY NEW
Carriers
truck_icon Suggest auto
Tarrifs and services
directions New delivery terms
calculate_cost Cost calculation
services_tarrifs Tarrifs
recommended_packing Memo of the cargo packing
contacts Contacts
Delivery-Shop
my_orders My orders
my_deliveries My deliveries
store_catalog Shopping catalogues
Services
vchasno Workflow
widgets Widgets
mobile_application Mobile application
api API key
api_btn Developers
Requests
ic_tender Tender
ic_document Address Logistics
pickup_delivery Delivery and pickup
hot_routes Hot flights
international_delivery International transportations
fraht Freight
express_delivery Express delivery
offer_car To offer the truck
Receipts
create_recipients To form the receipt
reciepts_list Receipts
action_list Journal of actions
reciept_archive Archive of receipts
Loyalty program
delivery_group_club Loyalty program
registration Enrolment
Analytics
safedeal_icon Safety deal
my_analytic My analytics
official_investigations Official investigations
reclamations Claims (Complaints)
Cash on delivery service
account Unpaid receipts
Settings
account_settings Account management
Customer support Center
callback Contact with us
contacting Treatment
Useful
video Movies
Insurance services
insure_property Property insurance
insure_health Health insurance
insure_cargo Cargo insurance
Delivery-Express
call_courier Call
the courier
express_delivery Express delivery
my_stuff My Requests
BY HEADINGS BY COMPANY NEW
Carriers
truck_icon Suggest auto
Tarrifs and services
directions New delivery terms
calculate_cost Cost calculation
services_tarrifs Tarrifs
recommended_packing Memo of the cargo packing
contacts Contacts
Delivery-Shop
my_orders My orders
my_deliveries My deliveries
store_catalog Shopping catalogues
Services
vchasno Workflow
widgets Widgets
mobile_application Mobile application
api API key
api_btn Developers
Requests
ic_tender Tender
ic_document Address Logistics
pickup_delivery Delivery and pickup
hot_routes Hot flights
international_delivery International transportations
fraht Freight
express_delivery Express delivery
offer_car To offer the truck
Receipts
create_recipients To form the receipt
reciepts_list Receipts
action_list Journal of actions
reciept_archive Archive of receipts
Loyalty program
delivery_group_club Loyalty program
registration Enrolment
Analytics
safedeal_icon Safety deal
my_analytic My analytics
official_investigations Official investigations
reclamations Claims (Complaints)
Cash on delivery service
account Unpaid receipts
Settings
account_settings Account management
Customer support Center
callback Contact with us
contacting Treatment
Useful
video Movies
Insurance services
insure_property Property insurance
insure_health Health insurance
insure_cargo Cargo insurance
Delivery-Express
call_courier Call
the courier
express_delivery Express delivery
my_stuff My Requests
Hotline
0 800 509 509
Delivery and pickup
0 800 509 609
Free call in Ukraine.
From 8:00 to 20:00 on weekdays, from 9:00 to 17:00 - on Saturday.
Free call in Ukraine.
From 9:00 to 19:00 on weekdays, from 9:00 to 15:00 - on Saturday.
Group company sites
Delivery
Cargo delivery in Ukraine.
From the box to the pallets.
DelTruck
Freight transportation
with full truck.
Delivery International
International shipping.
Online shopping Delivery-Shop
Kvorum
Your life insurance,
and also your cargo.
me Edit photo

Go to your personal cabinet Account settings Log off

Solution. Development. Result.
Hot line
0 800 509-509
Free call in Ukraine

News of the group

Dear Clients!

On November 22, the Derhachi branch will not work due to the lack of electricity.

On November 23, the work of the representative office will be restored as usual.

We will be glad to see you in our offices!

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 22 of November our warehouse "Delivery" will open in Bohuslav (Kyiv region).

We are waiting for you at the address: 129 Mykolayivska Str.

Phone: (067) 433-97-34.

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

 

15 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

 

1. Страховик за перші три квартали 2021 року зібрав 55,656 млн грн валових премій, що на 66,74% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Агентство зазначає, що такий значний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах карантинних обмежень, зумовлених пандемією коронавірусу, заслуговує позитивної оцінки. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 70,36% до 34,416 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2021 року фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 61,84%. Основний акцент в аналізованому періоді Товариство, як і раніше, робило на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів і вантажобагажу, на яке за підсумками діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року припадало 99,41% валових премій.

 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

55 656

33 378

22 278

66,74%

2

від страхувальників фізичних осіб

34 416

20 202

14 214

70,36%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,84%

60,52%

1,32 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

16 502

13 357

3 145

23,55%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

29,65%

40,02%

-10,37 п.п.

-

8

Чисті премії

39 154

20 021

19 133

95,56%

9

Зароблені страхові премії

38 327

19 726

18 601

94,30%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

14 979

5 887

9 092

154,44%

11

Страхові виплати і відшкодування

9 294

5 022

4 272

85,07%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

16,70%

15,05%

1,65 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 688

5 765

9 923

172,12%

14

Рентабельність власного капіталу

29,66%

16,08%

13,58 п.п.

-

 

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 23,55%: з 13,357 млн грн до 16,502 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 10,37 п.п. до 29,65%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували істотні темпи приросту. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 95,56% до 39,154 млн грн, а зароблені премії – на 94,30% до 38,327 млн грн.

 

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Страховиком, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшився на 85,07% до 9,294 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,05% до 16,70%, або на 1,65 п.п.

За результатами діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Страховик істотно наростив фінансові результати та збільшив рентабельність. Так, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» виріс в 2,54 рази до 14,979 млн грн, чистий прибуток –  в 2,72 рази до 15,688 млн грн, а рентабельність власного капіталу – на 13,58 п.п. до 29,66%.

 

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували висхідну динаміку:

 • Активи виросли на 37,09% до 62,070 млн грн;
 • Власний капітал показав приріст на 42,18% до 52,885 млн грн;
 • Зобов’язання збільшились на 13,68% до 9,185 млн грн;
 • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 90,11% до 29,265 млн грн.

 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (575,78%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (318,62%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

62 070

45 277

16 793

37,09%

2

Власний капітал

52 885

37 197

15 688

42,18%

3

Зобов’язання

9 185

8 080

1 105

13,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

575,78%

460,36%

115,42 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

29 265

15 394

13 871

90,11%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

47,15%

34,00%

13,15 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

318,62%

190,52%

128,10 п.п.

-

 

 

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Суттєве зростання показників ділової активності;
 • Хороші показники дохідності;
 • Дуже високий рівень капіталізації (575,78%);
 • Дуже висока забезпеченість високоліквідними активами (318,62%).

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Dear Clients!

On November 19, the Pesochin branch will not work due to the lack of electricity.

On November 20, the work of the representative office will be restored as usual.

We will be glad to see you in our offices!

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 19 of November our warehouse "Delivery" will open in Chtrnihiv.

We are waiting for you at the address: 1 Instrumentalʹna Str.

Phone: (067) 433-97-53.

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 18 of November our warehouse №7 "Delivery" will open in Lviv.

We are waiting for you at the address: 108 Stryysʹka Str.

Phone: (067) 433-54-92.

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Dear customer!

Delivery simplifies the procedure of delivery and dispatch of cargo: now, for identification, it is enough to provide the operator with a barcode of the customer from the mobile application "Delivery".

If the declared value of the goods is less than 15,000 (fifteen thousand) hryvnias, the Recipient will be able to receive the goods without presenting identity documents, provided that:

- the consignee previously received the cargo in the "Delivery" offices (no later than the last 12 months)

- the recipient will be able to inform the operator of the receipt number and provide the customer's barcode from the mobile application "Delivery";

- the receipt contains an unpaid money transfer for a total amount of less than 5,000 (five thousand) hryvnias.
We would like to inform you that Delivery IT specialists are completing the work on the delivery of cargo with a declared value of over 15 (fifteen thousand) hryvnias with customer identification through the DIA mobile application. Stay tuned for site updates.

Download the mobile application at the link:

Android https://cutt.ly/lbFylrh

IOS https://cutt.ly/ZbFyx7z

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 10 of November our warehouse "Delivery" will open in Myronivka (Kyiv region).

We are waiting for you at the address: 139 Sobornosti Str.

Phone: (067) 433-97-35.

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 9 of November our warehouse "Delivery" will open in Blahovishchensʹke (Kirovohrad region).

We are waiting for you at the address: 5-B Zavodsʹka Str.

Phone: (097) 685-24-97.

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Dear customers!

We are pleased to announce that Deliver is ready to deliver your shipment to Amazon.

Marketplaces are gaining more and more popularity among other platforms for effective business development.

In turn, Amazon allows Ukrainians to expand the boundaries of superpowers, providing access to a huge consumer market in the United States, Canada and Europe.

You can send cargo easily and simply from any Delivery office in Ukraine to Lviv and then go to the delivery point by agreement of the client with Amazon.

Delivery International specialists provide a range of services for customs clearance of goods and comprehensive information on transportation by phone. +38 (067) 536-60-70.

Dear customers!

We are pleased to announce that Deliver is ready to deliver your shipment to Amazon.

Marketplaces are gaining more and more popularity among other platforms for effective business development.

In turn, Amazon allows Ukrainians to expand the boundaries of superpowers, providing access to a huge consumer market in the United States, Canada and Europe.

You can send cargo easily and simply from any Delivery office in Ukraine to Lviv and then go to the delivery point by agreement of the client with Amazon.

Delivery International specialists provide a range of services for customs clearance of goods and comprehensive information on transportation by phone. +38 (067) 536-60-70.

Order delivery of goods by full car and get a 10% discount on the following transportation this week on the routes Kiev - Regional cities.

      Компанія «Delivery Group» пропонує вашій увазі швидку доставку посилок кур'єром до отримувача за наступними напрямками:

 • Країни Європи
 • США
 • Канада
 • Країни СНД

       Ви можете відправити широкий асортимент речей:

 • документи, запрошення, контракти
 • особисті речі
 • різноманітні деталі, дрібні прилади, посуд, дрібна побутова техніка
 • авто (і не тільки авто) зап. частини
 • продукти харчування (за певними вийнятками)

А також доставку комерційних вантажів власним транспортом за напрямком Україна – Європа – Україна з можливістю здійснення забору вантажу за вказаною адресою та доставкою на вказану адресу.

Переваги роботи з «DELIVERY GROUP»:

 • Індивідуальний підхід до замовника.
 • Адресна доставка та забір вантажу.
 • Повний спектр митно-брокерських послуг.
 • Простота та зручність в оформленні документів.
 • Мультимодальна доставка вантажів  (авто, море, авіа)

Dear clients!

On October 30, Delivery introduced “Сash on delivery” at 9 warehouses in Ukraine:

 • Kostyantynivka-2
 • Odesa-9
 • Chaplynka
 • Bezlyudivka
 • Kobelyaky
 • Kuchurhan
 • Horodok
 • Truskavetsʹ
 • Illintsi

Convenience for customers is that the service allows you to transfer money for goods. Cash on delivery is available for all types of shipments: cargo, parcels, pallets, tires.

We will remind that in warehouses of the company where the service "cash on delivery" is available you can use additional services, as: "Money transfer without cargo", "Recharge of mobile" and "Recharge of bank cards"

Detailed information on the service can be found in the section "For customers" - " Сash on delivery ".

Dear clients!

We are pleased to inform you that on 29 of October our warehouse "Delivery" will open in Nadvirna (Ivano-Frankivsʹk region).

We are waiting for you at the address: 35-A Mazepy Str.

Phone: (067) 433-97-31

Work schedule:

Mon - Fri: 9:00 - 18:00;

Sat: 09:00 - 15:00;

Sun: Closed.

Glad to see you at our offices!

Dear customers!

On November 1, the warehouse in Nikopol` will not work due to the removal of tall and old trees that may pose a threat to citizens and vehicles.

On November 2, the warehouse will resume normal operation.

We will be glad to see you in our offices!

On October 27, Delivery visited the exhibition "Agro Complex 2021", which takes place in Kyiv. "Agro Complex" is an international exhibition of effective technologies for agribusiness, which presents the full range of advanced technologies to increase the competitiveness of production in accordance with global challenges and global change.

For Delivery, this event was an opportunity to hold meetings with potential customers and support producers and sellers of the agricultural sector, represented by domestic and foreign companies.

We remind you that Delivery has launched a new industry tariff "Agroprice", which was created specifically for the transportation of goods for the needs of agribusiness. You can get acquainted with tariffs on the page Sectoral tariff "Agroprice".

Send cargo with Delivery!

20 years together!

Dear customers!

We would like to inform you that on November 1 the warehouse in Tulʹchyn moved to a new address: 36 P. Zakharova Str.

We will be glad to see you in our offices!

Dear customers!

We are pleased to announce the resumption of the Portmone payment service. On the company's website, in the section "Global search for receipts or information", as well as in the Personal account (section - Unpaid receipts), it is possible to pay the cost of transportation services (TEP) and insurance.

For the convenience of the client, the Company offers three payment methods:

• Purses.

• LiqPay

• Privat24

In the process of payment, the system will request confirmation of payment via SMS or QR-code. After debiting the money from the card - the payment status in the receipt will automatically change to paid. Additionally, the cost of the bank's services is paid.

It is worth noting that paying for receipts through the Delivery site is a fast, convenient and secure way to online payments!

We are always there and ready to help you online!

Today, logistics is an integral part of any business.

Vaccination is a way to protect yourself from coronavirus disease.

Find out about vaccination points in your city at https://vaccination.covid19.gov.ua/list or by calling the Hotline 0 800 60 20 19.

Let's get vaccinated! Together we are stronger!

Global receipt or information search

SUPPORT DESK OF DELIVERY GROUP
Сall back:
Hot line:
0 800 509-509
Free from all the Ukrainian operators

Working hours:
Mon-Fri: 8 a.m. – 8 p.m., Sat: 9 a.m. – 5 p.m.
CONTACTS OF DELIVERY – GROUP
Delivery

0 800 509-509
Ukraine 01024, Kyiv city,
15/2 Velyka Vasylkivska street
E-mail:office@delivery-auto.com.ua

DelTruck

0 800 509-509
Ukraine 01024, Kyiv city,
15/2 Velyka Vasylkivska street
E-mail:office@delivery-auto.com.ua

Delivery-International

+38(067)557-88-74
Ukraine 01024, Kyiv city,
15/2 Velyka Vasylkivska street
E-mail:office@delivery-auto.com.ua

Кворум

(067) 57-57-347
Ukraine 01001, Kyiv city,
3 Lyuteranska str.
E-mail: office@kvorum.kiev.ua

} else { }
LiveChat